Princíp spínania záťaže (verzia V.6.4)


Pripojenie záťaže
200V / dielik  Obrázok: Zopnutie záťaže
10 ms / dielik

Odpojenie záťaže
200V / dielik  Obrázok: Vypnutie záťaže
10 ms / dielik